Voor wie?

Paardencoaching is geschikt voor iedereen, jong en oud, individueel of in een groep.

Kinderen & jongeren
Paardencoaching is uitermate geschikt voor kinderen & jongeren. Wie wil er nou niet op een leuke, praktische manier met paarden werken én daarbij ook nog eens (onbewust) werken aan bijvoorbeeld je zelfvertrouwen, je angsten of je gevoelens?
Iedereen weet dat je op school dingen leert als taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Als je wilt leren zwemmen, sporten of dansen dan zijn daar ook tal van mogelijkheden voor. Maar op welke manier leer je nou zelfvertrouwen krijgen? Hoe weet je nou waar je echt goed in bent (je kwaliteiten)? En op welke manier kan je leren om voor jezelf op te komen? Paardencoaching is erg geschikt om hiermee aan de slag te gaan!
Daarnaast vraag ik altijd aan de ouders of ze minimaal 1 keer samen met hun kind en 1 keer zonder hun kind een sessie willen volgen. Hierdoor ervaren ouders wat het kind ook ervaart en kan er een leuk samenspel ontstaan waarbij zowel het kind als de ouders tot veel nieuwe inzichten komen.

Volwassenen
Paardencoaching voor volwassenen werkt op ongeveer dezelfde manier als paardencoaching voor kinderen & jongeren. Hierbij wordt er alleen vaak meer geobserveerd wat het paard laat zien, waaraan later praktische opdrachten gekoppeld gaan worden. Het is goed mogelijk dat er vanuit de sessie ook opdrachten komen waarmee je thuis kan oefenen.

Groep/team
Paardencoaching in een groep of team kan voor veel nieuwe inzichten zorgen. Een paard laat feilloos zien wat er in de groep gebeurd, welke relaties er onderling zijn en hoe iedereen anders reageert op diverse situaties. Door dit voor je groep of team in kaart te brengen kan je een sterker team worden. Iedereen heeft positieve punten die helaas niet altijd gezien of benut worden. Door de paardencoaching kan er  daar een verandering in ontstaan!